Inspektor nemovitostí, znalec na Vaší straně - Nemopas

Mám mnohaletou zkušenost s vadami a poruchami staveb - spolehněte se na kvalifikovanou osobuFOTO z inspekce Ing. Sháněl


Jsem stavební inženýr s praktickým pohledem na řešení technických otázek.  Pro klienty je vždy důležitý jasný a rychlý návrh řešení jejich požadavku ve více variantách.  Svoji konkurenční výhodu stavím na trojúhelníku spokojenosti zákazníka: Rychlý servis nabízených služeb je při realitním obchodu klíčový, například na inspekci nemovitosti mohu vyjet i v den prvního kontaktu se zákazníkem. Vypracování zpráv a průkazů je vždy prioritou v mém pracovním čase. 

Pečlivost a celková technická kvalita inspektory odlišuje od nekvalifikovaných stavebních rádců. Např. neomezuji délku prohlídky nemovitosti, je důležité vše dobře prověřit, zhodnotit a poté jasně klientům vysvětlit celý výstup. 

Empatie je nedostatkové zboží. Trh je plný odborníků, kterým málokdo porozumí, není na místě vést akademické diskuze a stanovovat nesplnitelná kritéria sanací vad. Společným cílem je spokojené bydlení bez poruch a je nutné používat selský rozum. Snažím se maximálně pochopit přání a požadavky klientů, podle toho mohu nastavit formu předaných informací. Například ke každé vadě nabízím řešení od provizorního (úsporného a okamžitého) přes logické (odpovídá stáří nemovitosti, finanční náročnosti  atd.) až po technologicky správné a dlouhodobě trvalé.  

Zájemci o koupi domu před rekonstrukcí velice oceňují protokol, který popisuje postup rekonstrukce a celkové náklady na rekonstrukci ve více variantách. Tím už na začátku procesu mohou odhadnout své možnosti a síly. 


Rád nabízím telefonickou konzultaci ZDARMA, často tím jasněji odhalíme příčinu problému a řešení je jednodušší. 

Jako člen Asociace inspektorů nemovitostí se řídím etickým kodexem AIN. Jsem nestranný a mám povinnost jednat diskrétně. 


Asociace inspektorů nemovitostí AIN

Jsem  členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.